گازرسانی به روستاهای خوشه چوبر شهرستان شفت بطول 204472 متر2018-05-19T09:19:47+04:30

Project Description

گازرسانی به روستاهای خوشه چوبر شهرستان شفت بطول 204472 متر

دسته بندی گاز
عنوان گازرسانی به روستاهای خوشه چوبر شهرستان شفت بطول 204472 متر
زمان شروع 20/05/94
زمان پایان 30/12/95
کارفرما شرکت گاز استان گیلان
مدیر پروژه سلمان مهرپور