گازرسانی به روستاهای خوشه چوبر شهرستان شفت بطول ۲۰۴۴۷۲ متر2018-05-19T09:19:47+04:30

Project Description

گازرسانی به روستاهای خوشه چوبر شهرستان شفت بطول ۲۰۴۴۷۲ متر

دسته بندی گاز
عنوان گازرسانی به روستاهای خوشه چوبر شهرستان شفت بطول ۲۰۴۴۷۲ متر
زمان شروع ۲۰/۰۵/۹۴
زمان پایان ۳۰/۱۲/۹۵
کارفرما شرکت گاز استان گیلان
مدیر پروژه سلمان مهرپور