رزومه کاری شرکت2018-05-27T08:12:30+04:30

رزومه کاری شرکت بالارنصب

ردیف نام پروژه
1 ساخت بانك رفاه شعبه فلسطين رشت
2 ساخت بانك رفاه شعبه لنگرود
3 گازرساني به شهر سنگر
4 گازرساني به فاز ۲C1 رشت بخش مركزي رشت
5 عبور عرضي خيابان سعدي رشت
6 انجام پرس افقي شهر آستارا
7 اجراء انشعابات فاز ۳ D رشت
8 گازرساني به كفته رود و پيربازار (خط تغذيه)
9 گازرساني به فاز دوم رستم آباد
10 گازرساني به لاهيجان ( حفره هاي خالي )
11 گازرساني به فاز دوم سياهكل
12 گازرساني به لنگرود ( حفره هاي خالي )
13 احداث ايستگاه تقليل فشار كياشهر
14 گازرساني به فاز اول گوراب زرميخ
15 گاز رساني به شلمان ( رفع نواقص )
16 گازرساني به فاز دوم گوراب زرميخ
17 گازرساني به اباتر و مناره بازار فاز اول ( صومعه سرا )
18 ۵ايستگاه تقليل فشار۲۰۰۰۰مترمكعبي در رشت و انزلي
19 گازرساني شهرهاي كوچصفهان ، آستانه ، لاهيجان و لنگرود (حفره هاي خالي )
20 گازرساني به كليد بر لنگرود
21 گازرساني به ۴۸ كيلومترحفره هاي خالي لاهيجان
22 گازرساني به فاز دوم رستم آباد ـ رودبار
23 گازرسانی به پیربازار – کفته رود ( رشت )
24 گازرساني به گيل دولاب رضوانشهر ( فاز اول)
25 گازرساني به فاز۶ رامسر+ الحاقيه هاي شماره ۱ و ۲
26 گازرساني به بيمارستانهاي پورسينا ، شفا ، رازي، حشمت و الزهراء ( س) رشت
27 گازرساني به سياهكل محله سياهكل
28 گازرساني به حفره هاي خالي ابهر و خرمدره و سلطانيه در استان زنجان
29 گاز رساني به فاز ۷ رامسر + الحاقيه شماره ۱
30 گازرساني به ۸۰ كيلومتر حفره هاي خالي استان گيلان
31 گازرساني به حفره هاي خالي سايان در استان زنجان
32 عمليات نقب زني (پرس افقي ) و نقب دستي (كول گذاري) در سايزهاي مختلف بتعداد ۱۲ مورد
33 گازرساني به شهرستان سجاس زنجان
34 گازرساني به روستاهاي چيني جان و ميان پشته و خط تغذيه درياسرلنگرود و بازكياگوراب لاهيجان
35 گازرساني به روستاي قروه شهرستان ابهر در استان زنجان
36 گازرساني به شهرك وليعصر زنجان
37 پروژه خط انتقال آب آستانه – کیاشهر با لوله فولادی ۴۰۰
38 کابل گذاری مرکاز ۳ و ۷ مخابرات رشت
39 گازرساني به روستاهاي مزيدآباد و مجيدآباد خدابنده زنجان
40 گازرساني به روستاهاي بناب و نيماور زنجان
41 پروژه گازرساني به فاز ۲ خرم آباد + الحاقيه شماره ۱ ( ۲۰۰۰ انشعاب رامسر ، كتالم و سادات محله )
42 ساخت و نصب ۸ ايستگاه تقليل فشار T.B.S
43 گازرساني به چمستان نور
44 پروژه گاز رسانی به روستاهای رشت ( کیژده ، شالکو و … )
45 عبور شبکه توزیع گاز از عرض جاده سراسری نور – رامسر
46 تخریب و جمع آوری انبار C.G.S شرکت گاز استان گیلان
47 خط انتقال آب سیاهکل
48 عملیات ساخت و نصب ۱۰ ایستگاه تقلیل فشار T.B.S 5000 و ۱۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ مترمکعبی و یک ایستگاه C.G.S 50000 متر مکعبی در استان گیلان
49 آموزش نیروی ماهر صنعت در رشته های جوشکاری تحت حفاظت گاز آرگون – لوله کشی صنعتی – جوشکاری با قوس الکتریکی
50 آموزش نیروی ماهر صنعت در رشته های جوشکاری تحت حفاظت گاز آرگون – لوله کشی صنعتی – جوشکاری با قوس الکتریکی
51 آموزش نیروی ماهر صنعت در رشته های جوشکاری تحت حفاظت گاز آرگون – لوله کشی صنعتی – جوشکاری با قوس الکتریکی
52 خط تغذیه احمد سرگوراب
53 خط تغذیه علی آباد زیباکنار – لشت نشاء
54 متمم پروژه خط انتقال /اب آستانه – کیاشهر
55 عملیات تغییر کلاس خط لوله “۴۰ جنب ورزشگاه رشت
56 ساختمان بانک کشاورزی شعبه رودبار
57 گازرسانی به ۷ ایستگاه CNG ( یحی زاده، صورتگر و . . . )
58 گازرسانی به جایگاه CNG فومن و صومعه سرا
59 گازرسانی به کارخانه آسفالت سازی شهید باهنر
60 عملیات انشعاب گیری از خطوط سراسری “۴۰ انتقال گاز
61 عملیات انشعاب گیری از خطوط سراسری “۴۰ انتقال گاز
62 ایستگاه TBS 1000 لوشان
63 گازرسانی به ایستگاه CNG باغ رضوان و . . .
64 پروژه جمع آوری فاضلاب زون V رشت
65 پروژه خط تغذیه فتمه سر – ماکلوان ( فومن )
66 گازرسانی به روستاهای فومن
67 گازرسانی به روستاهای مهماندوست و دهملا از توابع شهرهای شاهرود و دامغان
68 گازرسانی به روستاهای بویئن زهرا ( امیر آباد نو – تفک و . . . )
69 تغییر ظرفیت ایستگاه C.G.S املش
70 خط تغذیه کمربندی رشت – فلکه یخسازی
71 تعویض پوشش خط لوله “۱۰ شاهرود / علی آباد
72 جمع آوری فاضلاب منطقه Y1 رشت
73 احداث خط تغذیه سه راه خلخال به خرجگیل
74 اجرای ساختمان T.B.S و C.G.S جوبن – گنجه و …
75 پروژه استعلام تعمیرات رشت
76 گازرسانی به محور صنعتی شامی شاپ
77 گازرسانی به روستاهای تاکستان و بوئین زهرا
78 تغییر مسیر خط لوله “۱۲ فرآورده آبادان – اهواز
79 گازرسانی به نیروگاه پره سر
80 اجرای برید عرضی بر روی رودخانه چلوند آستارا
81 اجرای برید عرضی بر روی رودخانه صفارود رامسر
82 ایستگاه پمپاژ PSN و خط لنتقال تحت فشار از تلمبه خانه
83 گاز رسانی به فاز ۲ کلاردشت
84 گازرسانی به فاز ۳ کلاردشت
85 احداث و توسعه بیمارستان ولیعصر رودبار
86 عملیات عمرانی شبکه فرعی D-4
87 تغییر مسیر خط لوله “۱۶ سقز – بانه
88 پروژه اصلاح مقطع و پوشش نهر سنتی خشکبیجار جوب
89 پروژه احداث کانال اصلی ساحل راست شبکه آبیاری پلرود
90 پروزه بازسازی خط انتقال آبرسانی لوله ۸۰۰ میلی متری در محل پل ماچیان – خط انتقال سفید آب
91 گازرسانی به روستاهای درسجین، شیورین و . . . از توابع استان زنجان
92 ساخت ۱۱ واحد ایستگاه TBS
93 گازرسانی به خط لوله “۱۲ گرماب – زرین رود
94 اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب چهار راه پرستار
95 ساخت ایستگاه CGS و TBS روستای چره
96 اجرای هات تب ایستگاه رودبار
97 گازرسانی به خوشه چوبر از توابع روستاهای شفت
98 گازرسانی به خوشه سیاهمزگی از توابع روستاهای شفت
99 گازرسانی به خوشه دشتویل از توابع رودبار
100 عملیات اجرایی لوله گذاری خطوط اصلی و شبکه توزیع آب منطقه ۸ رشت
101 جمع آوری فاضلاب منطقه G5( گلسار رشت )
102 احداث خط تغذیه و شبکه توزیع ایستگاههای تقلیل فشار ۱۲ روستای محور خلیفه لو شهرستان نقده
103 اﺟﺮاي ﺧﻄﻮط ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻗﺮاﻟﻌﻠﻮم ﺷﻬﺮ رﺷﺖ
104 اﺳﺘﺨﺮ دارﺳﺘﺎن
105 ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺸﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ – ﻧﯿﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺸﺘﺎم
106 اﺻﻼح ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺷﻬﺮ رﺷﺖ در ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ
107 عملیات اجرایی تکمیلی واقع در روستا‌های نواحی 8 و 9 از توابع شهرستان‌ رشت بخشی از پروژه تامین آب آشامیدنی روستا‌های نواحی رشت و بندر انزلی
پروژه‌های در دست اجرا
ردیف نام پروژه
1 ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ به روﺳﺗﺎھﺎی ﻣﺣور خلیفه ﻟو ﻧﻘده
2 ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑه روﺳﺗﺎھﺎی ﻟﯾﻣوﻧده، ﮐﻼ، درﻣزار و ….ھزار ﺟرﯾب ﻧﮑﺎ و ﺳﺎﺧت و ﻧﺻب ﯾﮏ اﯾﺳﺗﮕﺎه TBS 2500
3 ﺧط ﺗﻐذﯾه و ﺷﺑﮑه ﺗوزﯾﻊ ﮔﺎز روﺳﺗﺎھﺎی ﮐﻠﯾﺷم، ھﻠوﮐﻠه ﻧرس و …دو ھزار ﺗﻧﮑﺎﺑن
4 روش ١ ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑه ﺑﺧﺷﮭﺎی دوداﻧﮕه و ﭼﮭﺎرداﻧﮕه ﺳﺎری ﻓﺎز PC
5 آﻧدﮔذاری ﺑر روی ﺧطوط ﺧرارود و ﺟﺎده ﺣﯾران و ﻧﺻب و راه اﻧدازی اﯾﺳﺗﮕﺎه ی ﺗوﺗﮑﯽ CPS
6 اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺑﮑه ﺗوزﯾﻊ آب ﺷﻔت
7 اﺣداث ﺷﺑﮑه ھﺎی ﻓرﻋﯽ آﺑﯾﺎری و زھﮑﺷﯽ روﺳﺗﺎی ﮐﯾﺎﺑﺎد ﺷﮭرﺳﺗﺎن رودﺑﺎر
8 ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭرک ﺷﮭﯾد اﻧﺻﺎری رودﺳر