ساخت مخازن سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان2018-05-22T09:14:52+04:30

Project Description

ساخت مخازن سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان

دسته بندی ابنیه
عنوان ساخت مخازن سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان
زمان شروع 81/11/16
زمان پایان 84/9/30
کارفرما شرکت نصب نیرو
مدیر پروژه سلمان مهرپور