گازرسانی به روستاهای محور خلیفه لو نقده2018-05-27T11:52:37+04:30

Project Description

گازرسانی به روستاهای محور خلیفه لو نقده

دسته بندی گاز
عنوان
گازرسانی به روستاهای محور خلیفه لو نقده
زمان شروع 30/11/95
زمان پایان در دست اجرا
کارفرما
شرکت گاز استان آذربایجان غربی
مدیر پروژه سعید مهرپور