گازرسانی به روستاهای لیمونده، کلا، درمزار و …. هزار جریب نکا و ساخت و نصب یک ایستگاه TBS 25002018-05-29T11:35:04+04:30

Project Description

گازرسانی به روستاهای لیمونده، کلا، درمزار و .... هزار جریب نکا و ساخت و نصب یک ایستگاه TBS 2500

دسته بندی گاز
عنوان
گازرسانی به روستاهای لیمونده، کلا، درمزار و …. هزار جریب نکا و ساخت و نصب یک ایستگاه TBS 2500
زمان شروع 18\02\96
زمان پایان در دست اجرا
کارفرما شرکت گاز استان مازندران
مدیر پروژه حمید کاظمی