گازرسانی به روستاهای خوشه سیاهمزگی شهرستان شفت بطول 77876 متر2018-05-19T10:25:47+04:30

Project Description

گازرسانی به روستاهای خوشه سیاهمزگی شهرستان شفت بطول 77876 متر

دسته بندی گاز
عنوان گازرسانی به روستاهای خوشه سیاهمزگی شهرستان شفت بطول 77876 متر
زمان شروع 20/05/94
زمان پایان 31/01/96
کارفرما شرکت گاز استان گیلان
مدیر پروژه سلمان مهرپور