گازرسانی به روستاهای خوشه سیاهمزگی شهرستان شفت بطول ۷۷۸۷۶ متر2018-05-19T10:25:47+04:30

Project Description

گازرسانی به روستاهای خوشه سیاهمزگی شهرستان شفت بطول ۷۷۸۷۶ متر

دسته بندی گاز
عنوان گازرسانی به روستاهای خوشه سیاهمزگی شهرستان شفت بطول ۷۷۸۷۶ متر
زمان شروع ۲۰/۰۵/۹۴
زمان پایان ۳۱/۰۱/۹۶
کارفرما شرکت گاز استان گیلان
مدیر پروژه سلمان مهرپور