گازرسانی به روستاهای خوشه دشتویل شهرستان رودبار بطول 37310متر2018-05-19T10:33:24+04:30

Project Description

گازرسانی به روستاهای خوشه دشتویل شهرستان رودبار بطول 37310متر

دسته بندی گاز
عنوان گازرسانی به روستاهای خوشه دشتویل شهرستان رودبار بطول 37310متر
زمان شروع 28/05/94
زمان پایان 31/01/96
کارفرما شرکت گاز استان گیلان
مدیر پروژه سلمان مهرپور