گازرسانی به روستاهای خوشه دشتویل شهرستان رودبار بطول ۳۷۳۱۰متر2018-05-19T10:33:24+04:30

Project Description

گازرسانی به روستاهای خوشه دشتویل شهرستان رودبار بطول ۳۷۳۱۰متر

دسته بندی گاز
عنوان گازرسانی به روستاهای خوشه دشتویل شهرستان رودبار بطول ۳۷۳۱۰متر
زمان شروع ۲۸/۰۵/۹۴
زمان پایان ۳۱/۰۱/۹۶
کارفرما شرکت گاز استان گیلان
مدیر پروژه سلمان مهرپور