گازرسانی به بخشهای دودانگه و چهاردانگه ساری فاز ۱ به روش PC2018-05-27T11:28:11+04:30

Project Description

گازرسانی به بخشهای دودانگه و چهاردانگه ساری فاز ۱ به روش PC

دسته بندی گاز
عنوان
گازرسانی به بخشهای دودانگه و چهاردانگه ساری فاز ۱ به روش PC
زمان شروع ۹۶/۰۵/۰۹
زمان پایان در دست اجرا
کارفرما شرکت گاز استان مازندران
مدیر پروژه
حمید کاظمی مژدهه