عملیات اجرایی لوله گذاری خطوط اصلی و شبکه توزیع آب بطول ۸۹۰۰۰ متر واقع در ناحیه ۸ رشت2018-05-19T10:53:49+04:30

Project Description

عملیات اجرایی لوله گذاری خطوط اصلی و شبکه توزیع آب بطول ۸۹۰۰۰ متر واقع در ناحیه ۸ رشت

دسته بندی آب
عنوان
عملیات اجرایی لوله گذاری خطوط اصلی و شبکه توزیع آب بطول ۸۹۰۰۰ متر واقع در ناحیه ۸ رشت
زمان شروع ۰۱/۰۷/۹۵
زمان پایان ۳۱/۰۳/۹۶
کارفرما آب و فاضلاب روستایی گیلان
مدیر پروژه سلمان مهرپور