عملیات اجرایی لوله گذاری خطوط اصلی و شبکه توزیع آب بطول 89000 متر واقع در ناحیه 8 رشت2018-05-19T10:53:49+04:30

Project Description

عملیات اجرایی لوله گذاری خطوط اصلی و شبکه توزیع آب بطول 89000 متر واقع در ناحیه 8 رشت

دسته بندی آب
عنوان
عملیات اجرایی لوله گذاری خطوط اصلی و شبکه توزیع آب بطول 89000 متر واقع در ناحیه 8 رشت
زمان شروع 01/07/95
زمان پایان 31/03/96
کارفرما آب و فاضلاب روستایی گیلان
مدیر پروژه سلمان مهرپور