طرح اضطراری جمع آوری فاضلاب موجود منطقه گلسار منتهی به کانال G5 – حدفاصل خیابان دیلمان تا خیابان ۱۷۹2018-05-27T11:53:48+04:30

Project Description

طرح اضطراری جمع آوری فاضلاب موجود منطقه گلسار منتهی به کانال G5 - حدفاصل خیابان دیلمان تا خیابان ۱۷۹

دسته بندی آب
عنوان
طرح اضطراری جمع آوری فاضلاب موجود منطقه گلسار منتهی به کانال G5 – حدفاصل خیابان دیلمان تا خیابان ۱۷۹
زمان شروع ۲۵/۱۰/۹۵
زمان پایان ۲۳/۰۶/۹۶
کارفرما آب و فاضلاب استان گیلان
مدیر پروژه سلمان مهرپور