طرح اضطراری جمع آوری فاضلاب موجود منطقه گلسار منتهی به کانال G5 – حدفاصل خیابان دیلمان تا خیابان 1792018-05-27T11:53:48+04:30

Project Description

طرح اضطراری جمع آوری فاضلاب موجود منطقه گلسار منتهی به کانال G5 - حدفاصل خیابان دیلمان تا خیابان 179

دسته بندی آب
عنوان
طرح اضطراری جمع آوری فاضلاب موجود منطقه گلسار منتهی به کانال G5 – حدفاصل خیابان دیلمان تا خیابان 179
زمان شروع 25/10/95
زمان پایان 23/06/96
کارفرما آب و فاضلاب استان گیلان
مدیر پروژه سلمان مهرپور