تغییر مسیر ۶۲۰۰ متر از خط لوله گاز “۱۶ سقز – بانه2018-05-19T08:30:10+04:30

Project Description

تغییر مسیر ۶۲۰۰ متر از خط لوله گاز "۱۶ سقز - بانه

دسته بندی گاز
عنوان تغییر مسیر ۶۲۰۰ متر از خط لوله گاز “۱۶ سقز – بانه
زمان شروع ۹۰/۰۷/۱۶
زمان پایان ۹۱/۰۸/۲۰
کارفرما منطقه ۸ عملیات انتقال گاز
مدیر پروژه اسد مهرپور