احداث کانال اصلی ساحل راست پلرود2018-05-19T09:09:44+04:30

Project Description

احداث کانال اصلی ساحل راست پلرود

دسته بندی آب
عنوان احداث کانال اصلی ساحل راست پلرود
زمان شروع 16/12/90
زمان پایان 16/12/93
کارفرما آب منطقه ای گیلان
مدیر پروژه سعید مهرپور