احداث و توسعه بیمارستان ولیعصر رودبار2018-05-22T07:01:38+04:30

Project Description

احداث و توسعه بیمارستان ولیعصر رودبار

دسته بندی ابنیه
عنوان احداث و توسعه بیمارستان ولیعصر رودبار
زمان شروع ۸۷/۲/۱
زمان پایان ۸۹/۱/۳۱
کارفرما دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدیر پروژه امیر ودادی مقدم