احداث و توسعه بیمارستان ولیعصر رودبار2018-05-22T07:01:38+04:30

Project Description

احداث و توسعه بیمارستان ولیعصر رودبار

دسته بندی ابنیه
عنوان احداث و توسعه بیمارستان ولیعصر رودبار
زمان شروع 87/2/1
زمان پایان 89/1/31
کارفرما دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدیر پروژه امیر ودادی مقدم