احداث خط تغذیه محور صنعتی آبیک – قزوین2018-05-19T10:31:26+04:30

Project Description

احداث خط تغذیه محور صنعتی آبیک - قزوین

دسته بندی گاز
عنوان احداث خط تغذیه محور صنعتی آبیک – قزوین
زمان شروع 87/7/21
زمان پایان 88/7/15
کارفرما شرکت گاز استان قزوین
مدیر پروژه کیوان مهرپور