اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رشت2018-05-19T08:08:32+04:30

Project Description

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رشت

دسته بندی آب
عنوان اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر رشت
زمان شروع 88/12/10
زمان پایان 90/3/30
کارفرما آب و فاضلاب استان گیلان
مدیر پروژه سعید مهرپور