اجرای خطوط جمع آوری فاضلاب منطقه باقرالعلوم شهر رشت2018-05-27T11:29:51+04:30

Project Description

اجرای خطوط جمع آوری فاضلاب منطقه باقرالعلوم شهر رشت

دسته بندی آب
عنوان اجرای خطوط جمع آوری فاضلاب منطقه باقرالعلوم شهر رشت
زمان شروع 22/03/96
زمان پایان در دست اجرا
کارفرما
آب و فاضلاب استان گیلان
مدیر پروژه سلمان مهرپور