صلاحیت‌ها و گواهینامه‌ها2018-05-27T08:19:29+04:30

صلاحیت و گواهینامه‌ها

برخی از استاندارد‌های کسب شده شرکت بالارنصب

ردیف گواهی استاندارد نام استاندارد تاریخ تمدید
1 استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO 14001 2015
2 استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001 2015
3 استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001 2015
4 استاندارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS 2015
5 استاندارد ایمنی از لحاظ شرایط محیطی ISO 29001:2010 2015

رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ردیف رشته پایه بر اساس ضوابط جدید
1 تاسیسات و تجهیزات 1
2 آب 3
3 ابنیه و ساختمان 3
4 نفت و گاز 3
5 راه و ترابری 5