صلاحیت‌ها و گواهینامه‌ها2018-05-27T08:19:29+04:30

صلاحیت و گواهینامه‌ها

برخی از استاندارد‌های کسب شده شرکت بالارنصب

ردیف گواهی استاندارد نام استاندارد تاریخ تمدید
۱ استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO 14001 ۲۰۱۵
۲ استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای OHSAS 18001 ۲۰۱۵
۳ استاندارد مدیریت زیست محیطی ISO 14001 ۲۰۱۵
۴ استاندارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS ۲۰۱۵
۵ استاندارد ایمنی از لحاظ شرایط محیطی ISO 29001:2010 ۲۰۱۵

رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

ردیف رشته پایه بر اساس ضوابط جدید
۱ تاسیسات و تجهیزات ۱
۲ آب ۳
۳ ابنیه و ساختمان ۳
۴ نفت و گاز ۳
۵ راه و ترابری ۵